#54: Jak lidem vyprávět příběhy, které chtějí slyšet

O příbězích a jejich síle.

Příběhy spojují lidi od nepaměti. Slouží k navázání důvěry, k navázání vztahů a předávání informací. Na základě příběhů prodáváme službu nebo výrobek. Proto jakmile dokážete ovládnout vyprávění, dokážete se mnohem snadněji dostat k vašim potenciálním zákazníkům nebo klientům. Dokázat odvyprávět kvalitní příběh z vás udělá nejenom dobré obchodníky, ale taky vyhledávané společníky na různých akcích. I v tomto případě je ale nutné dosáhnout mistrovství nejprve tím, že porazíme vlastní trému a strach. Příjemný poslech!

Děkuji partnerům Buduj značku, kterými jsou:

Nealkoholické drinky Samuraishot.cz
LinkedIn storyteller Miki Plichta
Podnikatelská komunita PodnikejteLépe.cz

POSLOUCHEJTE: 

APPLE PODCAST

SPOTIFY